За офиса
Медициски формуляри

За лесна работа и надеждно съхранение на вашите медицински документи, онлайн книжарница officemall.bg предлага богат асортимент от медицински, здравно-осигурителни и социално-осигурителни формуляри: лична амбулаторна карта, здравна книжка, медицинско свидетелство за работа, за шофьор и за встъпване в брак, медицинско направление 119а, рецептурна бланка, амбулаторни журнали и книги, книга за ЛКК, книга за издадени болнични листи, температурен лист, бланка История на заболяването, физио-процедурна карта, лекарствен лист, искане за клинико-лабораторни изследвания, изследване на кръв и урина, рентенологично изследване, информирано съгласие и други,с които лесно да организирате работата във вашия медицински център, болнично заведение и лаборатория!

 

Медициски формуляри

Подреди по